สมัครสมาชิก

**ชื่อ-นามสกุล ต้องตรงกับบัญชีธนาคาร

**บัญชีธนาคารที่ใช้ลงทะเบียน ต้องเป็นชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเดียวกับบัญชีที่ใช้สำหรับฝาก-ถอน มิเช่นนั้น จะไม่สามารถถอนเงินได้